Aloituskokous

Rakennusluvan velvotteisiin kuuluu aloituskokouksen järjestäminen joko rakennusvalvonnassa tai tontilla. Me valitsimme kohteeksi rakennusvalvonnan, koska ajattelimme sisätiloissa olevan helpompi tutustua papereihin. Paikalla tulee olla hankkeeseen osallistujat, pääsuunnittelija ja vastaava mestari.Vastaava mestarimme järjesti ajan kokoukselle. Kokouksesta tehdään muistio, joka kannattaa etukäteen tulostaa rakennusvalvonnan sivuilta ja esitäyttää.

Aloituskokousta edeltävässä saatekirjeessä pyydettiin kokouksessa ilmoittamaan päärakennesuunnittelijan tiedot. Ihmettelimme asiaa, sillä Lappli-talot ja vastaava mestarimme yrittivät kumpikin vuorollaan sysätä tätä vastuuta toisilleen. Onneksi tuli mieleen googlettaa asiasta ja törmäsin blogitekstiin aiheesta: http://talosavoon.blogspot.fi/2011/04/paarakennesuunnittelija-wtf.html. En siis ollut ainoa, joka on asiaa ihmetellyt. Blogisti oli soittanut rakennusvalvontaan ja kysynyt onko ”se nyt ok, jos perustusten rakennesuunnitelmat allekirjoittaa ko. rakennesuunnittelija”. Kokeilin samaa kysymystä ja sain onneksi vastaukseksi, että se käy. Hienoa että muiden bloggareiden teksteistä on apua omassa rakentamisessa. Toivottavasti oma blogini auttaa myös muita rakentamisessa.

Kokoukseen tarvitaan tiedot vastaavasta mestarista, KVV- ja IV-vastaavista sekä perustusten, sähkötöiden, IV-, vesi- ja viemäritöiden suunnittelijoista. Lisäksi rakennusvalvonta haluaa tietää näiden vaiheiden sekä maarakennustöiden toteuttajatahot ja niiden yhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot. Meidän kohdalla aloituskokouksessa käytiin läpi edellä olevat asiat ja perustussuunnitelmat tarkasti sekä tarkistettiin olemmeko tietoisia mitä esimerkiksi radonsuojaus, vuotovesiallastukset ja palo-osastointi tarkoittavat. Viranomaisen tarkoituksena oli siis tarkastaa, että rakentaminen tehdään huolellisesti.

Hakusanat: rakennuslupa, aloituskokous

Rakennusluvan jälkeen tehtävät asiat

Rakennusluvan saamisen jälkeen alkoivat hetkiset asiat, sillä moni asia on odottanut rakennuslupaa, jotta se voidaan tehdä.Alla on listaa asioista, jotka pitää tehdä heti rakennusluvan saamisen jälkeen ja osa pitää valmistella jo ennen sitä. Toivottavasti listasta on jollekulle apua:

1 .Aloittamisilmoitus. Rakentamista ei voi aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaan on toimitettu kirjallisesti tai suullisesti ilmoitus rakentamisen aloittamisesta.

2.Vastaavan työnjohtajan eli mestarin ilmoituslomake rakennusvalvontaan. Vastaava mestari meillä on ollut projektissa mukana jo puolen vuoden ajan, mutta vasta rakennusluvan saamisen jälkeen hänet ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

3. KVV/IV-vastaavan ilmoittaminen rakennusvalvontaan. Nämä työnjohtotehtävät eivät kuulu Terawattin toimitukseen, vaan meidän vastuulla on hankkia ulkopuolinen vastaava. Ilmeisesti aiemmin nämä ovat kuuluneet talopakettien toimitukseen, koska paikkakunnaltamme ei oikein tuntunut löytyvän näitä palveluja. Monessa paikassa sanottiin, että ne kuuluvat heidän palveluihin ilmaiseksi, jos LVIS tulee kokonaan heiltä. Kyseessä on vastuunjakokysymys, kuka haluaa ottaa vastuun toisen tekemästä työstä? Lopulta löysimme itsenäisen yrittäjän, joka tarjoaa sekä KVV- että IV-vastaavan palveluja.

4. VV eli vesi- ja viemäriasemapiirroksen sekä sähköasemapiirroksen mukaisten putkien, pumppaamoiden, sähkökaapelien jne. tilaaminen. Tilauksessa pitää olla tarkkana, sillä kaikissa tilauksissa oli alkuun lukuisia virheitä toimittajilta. Vastaavalta mestariltamme emme saaneet näissä apua, vaan jouduimme itse opiskelemaan mitä rauhoituskaivot, painevesiputket yms. tarkoittavat. Onneksi oma isä on sähköasentaja, joten sähköasioissa pystyin kysymään suoraan neuvoja häneltä.

VV- ja sähköasemapiirrokset ovat sellaisia, joita joutuu kyselemään aikaisessa vaiheessa ennen rakennusluvan myöntämistä, jotta maatyöt voidaan aloittaa luvan saamisen jälkeen. Sähköasemapiirroksen kanssa saimme myös sähköpistekuvan, josta kirjoitan myöhemmin lisää. Lisäksi maatöitä varten tarvitaan myös perustussuunnittelma, jonka saimme Perustavalta.

5. Sähköilmoituksen jälkeen käyttöönottoilmoituksen tekeminen. Meillä ei tule erillistä työmaakeskusta, vaan sijoitamme sähkökeskuksen suoraan oikealle tulevalle paikalle ja teemme siitä tonttikeskuksen. Tilauksen ja ilmoituksen hoitaa asentaja, joka hoitaa tonttikeskuksen asentamisen.

6. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä tehdään heti rakennusalan raivaamisen ja pintamaiden kuorimisen jälkeen. Eli meidän tapauksessa ensimmäisenä, koska pintamaat on jo kuorittu maisematyöluvan nojalla. Toimitusaika voi olla välillä päiviäkin, mutta me saimme merkinnät toteutumaan ensimmäiselle maatyöpäivälle.

7. Maatyötekijän kanssa kirjallinen sopimus maatöistä. Työn etenemisen suunnittelu.

8. Vastaava mestari varaa aloituskokouksen. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelijan sekä vastaava työnjohtaja.

9. Pihasaunan tarvikkeiden selvittäminen. Etukäteen olemme jo kilpailuttaneet eri tahoja, mutta nyt edessä on valinnan tekeminen ja tuotteiden tilaaminen.

 

Hakusanat: rakennuslupa,  aloituskokous, liittymät

Lupa myönnetty

Blogissa on ollut hetkisen hiljempaa, koska olemme jännittäneet rakennusluvan etenemistä ja yrittäneet edistää etenemistä kaikin mahdollisin keinoin. Saimme viime viikon torstaina tiedon, että lupamme on sähköisesti puollettu, mutta lupakuvat kaikkine mahdollisine liitteineen piti viedä perjantaiaamuun mennessä vielä ns. paperiseen käsittelyyn. Kaupunkimme haluaa tasapuolisuuden nimissä laittaa sähköisesti lupaa hakeneet käymään paperisen haun viralliset vaiheet läpi. =) Siinä tulikin hieman kiire, kun lyhyessä ajassa piti tulostaa ja allekirjoittaa liitteet sekä tilauttaa painotalosta lupakuvat 2 täytenä sarjana sekä 1 sarjana mittauslaitosta varten seläkkeillä varustettuna ja taitettuna. Jos emme olisi toimittaneet paperikuvia perjantaiaamuun mennessä, olisi luvan saanti siirtynyt taas yhdellä viikolla.

Vinkki! Jollei talopakettivalmistaja toimita teille virallisia paperisia lupakuvia tai ne eivät kiireisen aikataulun vuoksi ehdi tulla, kuvat voi tilata painotalosta. Meillä asia onnistui kätevästi sähköpostia lähettämällä ja tarvittaessa painotalo olisi voinut lähetin avulla jopa viedä lupakuvat rakennusvalvontaan.

Vinkki! Lupakuvat pitää varustaa seläkkeillä, joita saa kirjakaupoista. Lupakuvat pitää taittaa oikeanlaisesti. Sarjat sidotaan yhteen narulla, jota ainakin meidän kunnassa sai rakennusvalvonnasta. Alla kuva omasta sidontataidonnäytteestä.

Lupakuvat nidottuna

Kun rakennuslupa myönnetään, se ei ole heti lainvoimainen. Päätöksestä on 14 päivän mittainen valitusaika. Syynä tähän on se, että tämä on viimeinen hetki, jolloin esimerkiksi naapurit voivat rakennushankkeesta valittaa. Valitusaikana rakentamista ei saa aloittaa. Sallittua ovat ainoastaan vähäiset toimenpiteet, kuten risujen kerääminen ja paikkamerkintöjen laittaminen. Rakennustöitä on kuitenkin mahdollista aloittaa valitusaikana, jos hakee aloittamisoikeutta rakennusvalvonnasta. Suositeltavaa on hakea aloittamisoikeutta jo rakennusluvan yhteydessä, koska ainakin omassa kunnassamme käsittelymaksu on silloin pienempi. Me haimme aloittamisoikeutta, jotta emme joutuisi siirtämään elementtien ja perustusten tuloa enää enempää. Tällä hetkellä talotoimitus on viikolla 41 ja perustusten teko viikolla 38 eli kolme viikkoa alkuperäistä suunnitelmaa jäljessä.

Rakennusvalvonta päättää rakennusluvan yhteydessä minkäarvoinen takaus tai panttaus aloittamisoikeudelle vaaditaan. Mikäli valitusaikana rakennuslupa kumoutuu, rakentaja on velvollinen palauttamaan rakennuspaikan ja sen ympäristön sellaiseen kuntoon kuin se oli ennen rakentamisen aloittamista. Aloittamisoikeus on syytä perustella hyvin. Meillä perusteluina oli rakentaamisen aloittaminen ennen talven (=kosteiden aikojen ja pakkasten) tuloa. Lisäksi haimme aloittamisoikeutta pihasaunalle, jotta tila voi toimia rakentamisen aikana työntekijöiden taukotilana sekä rakennustarvikkeiden suojana.

Hakusanat: rakennuslupa, aloittamisoikeus, rakennusluvan lainvoimaisuus

Ei puollettu

Saimme viime tiistaina harmiksemme Lupapisteestä lausunnon, että rakennuslupaamme ei ole puollettu ja että suunnittelu on vielä kesken. Kävin tapaamassa rakennusvalvonnassa rakennuslupaa käsitellyttä virkamiestä ja sain kuulla, että piirtäjän pätemättömyyden vuoksi rakennuslupaa ei oltu hyväksytty. Tätähän olin jo aavistellut etukäteen, mutta oli silti suuri pettymys, että lupa ei mennytkään läpi.

Joten ei auttanut muuta kuin taas välittää pitkä lista korjauspyyntöjä eteenpäin ja aloittaa stressailu pääkuvien kanssa. 12 h ennen korjausten jättämisen deadlinea, mikä oli siis illalla vähän ennen nukkumaanmenoa, piirtäjä tunnusti ettei hän ole lukenut kaupunkimme pientalo-ohjetta, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet pääkuvissa vaadittavista asioista. Jouduin samalla myös kertomaan piirtäjälle mitä kaavamerkinnöissä etä -1=4 tarkoittaa. Siinä vaiheessa meinasi jo itku tulla. Piirtäjä sai lopulta taiteiltu asemakuvan kuntoon ja allekirjoitettua pääkuvat Lupapisteessä kello 22.40 jälkeen.

Nyt sitten uudestaan jännittämään miten käy huomenna, kun lupaa käsitellään toisen kerran. Jos lupa ei mene huomennakaan käsittelyssä läpi, joudumme siirtämään talopaketin toimitusta. Nytkin aikataulumme on jo hyvin tiivis. Pääkuvien myöhästymisen vuoksi maatöille on annettu aikaa ruhtinaalliset 1,5 viikkoa ennen perustuksien tuloa. Mutta perustusten suunnitelmiakaan ei ole tullut, joten hankala on maatöitä aloittaa pelkkien pääkuvien avulla.

Hakusanat: rakennuslupa, pääkuvat

Rakennuslupa käsittelyssä

Jätimme rakennusluvan torstaina ja ensi viikolla lupa otetaan käsittelyyn. Toivon, että käsittely sujuu hyvin, jotta aikataulumme onnistuu. Vähän jännittää oliko hakemuksessa kaikki tarvittava, koska Lupapisteen kautta liitteiksi oli mahdollista laittaa vaikka mitä liitteitä. Yritin parhaani mukaan liittää kaikki mahdolliset tiedot kiinteistörekisteriotteesta pintavaaitukseen.

Kävimme myös viemässä tontille kyltin, joka ilmoittaa rakentamisesta. Rakennuslupahakemusta ei oteta käsittelyyn, jos kyltti ei ole tontilla paikalla. Itse asiassa hakemukseen piti merkitä päivämäärä, josta lähtien kyltti on ollut tontilla. Siispä pikapikaa yömyöhään kävimme nikkaroimassa telineen kyltille, jotta saimme kyltin pystyyn tontille ja lupahakemuksessa mainitun päivän pitämään paikkaansa.

_20160806_115908

Hakusanat: rakennuslupa, rakentamisesta tiedottaminen

Rakennusluvan hakeminen

Uudisrakentamista varten tarvitaan rakennuslupa, jonka myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.Suosittelen ennen varsinaisen luvan hakemista pistäytymään rakennusvalvonnassa näyttämässä omia suunnitelmia pääsuunnittelijan kanssa. Siellä selviää ovatko omat suunnitelmat menossa oikeaan suuntaan ja saa hyviä neuvoja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lupahakemukseen tarvitaan kuvat pohjasta ja julkisivusta sekä asemapiirros. Näitä kuvia tulevat myöhemmin täydentämään rakennekuvat. Asemapiirroksessa on kuvattu tontti ylhäältäpäin ja siinä näytetään miten rakennukset ja pihan eri toiminnot sijoittuvat tontille. Kaupungeilla on yleensä ohjeistus siitä mitä tietoja asemapiirrokseen tulee merkitä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi maalämpökaivon sijainti ja tiedot siitä mitä tontille istutetaan. Lisäksi lupahakemukseen tarvitaan nykyään tarvitaan myös energiaselvitys, jonka saimme talopakettivalmistajan kautta. Jotta talopakettivalmistaja pystyy ko. kuvat ja selvitykset tuottamaan, lähetimme hankintasopimuksen teon jälkeen talopakettivalmistajalle tiedot talon pohjasta, pohjatutkimuksesta, kalusteista sekä kaupungin rakentamistapaohjeet,  rakentamisjärjestyksen yms. kaupungin rakentamiseen liittyvät ohjeet sekä kadun poikkileikkauskuvan, kaavan ja tonttijaon (kaupungilta saatava maksullinen dwg-tiedosto). Lisäksi tulevaa lvi-asemapiirrustuksen tekoa varten hankimme liittymiskohtalausunnon vesilaitokselta. Kesäaikaan on hyvä huomioida, että vesilaitos ja rakennusvalvonta voivat kesälomailla, mikä pitkittää asioiden selvittämistä. Tilaajan eli rakentajan kannattaa toimittaa kaikki mahdollinen tieto rakentamisohjeista talopakettivalmistajalle, koska se suojaa tilaajan asemaa. Tästä esimerkkinä on kuluttajariitalautakunnan ratkaisu(http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1378909488955.html)

Lupahakemuksen liitteeksi pitää laittaa naapurien kuuleminen. Kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapuri saa kuulla vireillä olevasta rakentamisesta ja hänellä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Naapurien hyväksyntä tulee saada vierusnaapuritonttien (vastapäisten ja viereisten) omistajilta ja haltijoilta. Meillä niitä on viisi kappaletta.Kuulemisen voi hoitaa itse tai maksua vastaan rakennusviranomaisen kautta eli suositeltavaa on hoitaa asia itse. Kuulemiseen merkitään minkä version kuvista naapurit ovat nähneet, koska kuvat muuttuvat yleensä lupaprosessin aikana.

Rakennuslupaa voi perinteisen paperisen hakemisen lisäksi hakea useilla paikkakunnilla myös sähköisesti http://www.lupapiste.fi sivun kautta.  Lupapisteen etuina on esimerkiksi se, että tiedot kulkevat koko ajan mukana vaikkapa kännykässä ja tietoja on helppo täydentää. Parasta on se, että päätökset tulevat suoraan Lupapisteeseen, joten päätökset pääsee näkemään nopeasti.

Joku varmaan ihmettelee, että miksi meillä on vasta nyt lupaprosessi käynnistymässä, vaikka talotoimituksen on sovittu tulevan jo 7 viikon kuluttua. Syynä on ollut Lapplin hidas ja kankea piirrustusten toimitustyyli. Kuvien saamisessa kesti kaiken kaikkiaan 5,5 viikkoa. Kunkin muutoksen teossa kesti pitkään ennen kuin ne toteutuivat, eivätkä kaikki muutokset koskaan toteutuneet kerralla. Lapplin piirtäjät tekivät myös omia muutoksia, esimerkiksi pyytäessämme asemapiirrokseen maininnan pumppaamosta samalla asemapiirroksesta poistui merkintä pyykkien kuivatusalueesta.Kaikista näistä puutteista ja aikataulun viivästymiseen liittyvästä huolesta olemme useasti joutuneet muistuttamaan Lapplia sähköpostitse ja puhelimitse. Edelleen esimerkiksi asemapiirroksessa on puutteita, mutta tähän muistutteluprosessiin väsähtäneenä emme enää jaksa huomauttaa asiasta. Sen sijaan laitamme kuvat lupaprosessiin sellaisenaan ja jäämme odottamaan hetkeä, että kaupunki huomauttaa puutteista. Toivotaan vain, että kaupunki ehtii käsittelemään lupan nopeasti, jotta talon toimitus ei siirry talveen. Toivomme myös, että yhteistyö Lapplin kanssa sujuu jatkossa paremmin, eikä meidän tarvitse enää kohdata väsytystaktiikkaa heidän kohdallaan.

Hakusanat: rakennuslupa, lupakuvat, naapurien kuuleminen, rakennuslupa