Ulko- ja sisätäytöt

Kun perustukset olivat ehtineet kovettua riittävästi, suunnittelimme maatyötekijämme kanssa sisä- ja ulkotäyttöjen toteutusta. Tyypillisesti uusi projektivaihe alkoi yllätyksellä ja kiireellä, kun ymmärsimme meidän vastuulla olevan patolevyjen sekä anturaviisteen tekemisen ennen täyttötöitä. Voi kun tämän olisin tiennyt aiemmin, niin olisin pyytänyt perustusmiehiä käyttämään ylimääräisen valuaineksen anturaviisteiden tekoon. Nyt ei auttanut kuin lähteä rautakauppaan ostamaan valusankkoa, betonia ja vatkausvispilää.

täytöt7.jpg

Anturan viistettä tekemässä

Anturoiden viistämisen tarkoituksena on estää L-mallisen anturaan veden kertymisen kuin hyllylle. Viiste kuljettaa veden nätisti pois. Betonisäkkejä kuuluu tolkuttoman paljon lyhyelläkin matkaa, joten itse sankossa valaminen ei välttämättä aina onnistu. Laudanpätkillä ja lapiolla saimme vedettyä viisteen tasaisesti oikeaan kulmaan.

Patolevyt kiinnitetään sokkelin ulkopuolelle tulevan maanpinnan korkeuteen. Patolevyjen ja niiden päälle tulevien sokkelilevyn reunalistojen tarkoituksena on suojata perustuksia kosteudelta. Patolevyissä on nappulapinta, joka suunnataan perustuksia kohti. Perustuksien ja patolevyn välille syntyy tällöin ilmarako. Sokkelin kosteus pääsee haihtumaan ja tiivistymään patolevyyn. Patolevyjen välissä vesi valuu salaojia kohti. Patolevy suojaa myös sokkeleita patolevyn ulkopuoliselta kosteudelta. Reunalista estää maa-ainesten ja veden pääsyn patolevyn ja sokkelin väliin. Patolevyjä kiinnittämiseen käytetään betonille sopivia naula-ankkureita. Ne kiinnitetään n. 25cm välein toisteksi ylimmäiseen nappularivistöön.

taytot4

Patolevyn ja salaojan asennusta.

Patolevyjen jälkeen asennettiin EPS- ja Finnfoam-levyt talon sokkelin ympärille. Käytimme 50mm levyjä, joita asettelimme limittäin kahteen kerrokseen lopputuloksena ollen 100mm routasuojaus. Asettelu tehtiin niin, että eri kerrosten saumat eivät olleet koskaan kohdakkain. Finnfoamit aseteltiin ajoradoille ja EPS (styroksit) muualle. Levyjen tarkoituksena on routasuojata maa. Tällöin anturoiden alapuolinen maa ei routaannu, eikä myöskään aiheuta sokkelin halkeamia.

taytot5

Finnfoamia autokatokseen.

taytot3

EPS 120 ajoväylien ulkopuolelle

Ulkotäytöissä sokkelin vierustat täytettiin sepelillä. Sepeli ei sido itseensä vettä, vaan kuljettaa veden salaojia kohti. Maa täytettiin n. 20cm korkeuteen aiotusta maanpinnasta, jotta tuleville mullille jää tilaa. Maa täytettin sokkeleista ulospäin viistäväksi, jotta sadevedet viettävät poispäin sokkeleista.

täytöt1.jpg

Ulkotäyttöjen yhteydessä teimme myös sisätäytöt. Pohjalle laitettiin täytesoraa ja pintaan 300mm kapillaarikatko. Tärytykset tehtiin aina tietyin väliajoin. Täyttöjen sekaan laitettiin radonputki. Sen ylösnousun sijoittelussa tuli hetkeksi ongelmia, kun selvisi ettemme ole saaneet vielä lvi-kuvia, joissa sijainti on määritetty. Hankaluuksia oli myös vesi- ja sähköputkien sijoittelussa, koska niidenkään tarkoista sijainneista ei ollut tietoa. Onneksi olin ottanut töistä vapaata ja pystyin soittelemaan suunnittelijoita läpi asioiden ratkaisemiseksi. Silti jouduimme loppujen lopuksi siirtämään sähkö- ja vesijohtoa kahdesti, mikä aiheutti ylimääräistä työtä. Toivottavasti sisävalun teon yhteydessä ei tule enää vastaavia yllätyksiä vastaan.

taytot6

Täytesoraa pohjalle.  Sininen radonputki kiertää kummassakin kerroksessa.

taytot2

Kapillaarikatkon tasausta laudan avulla.

Nyt on kaikki valmista talopaketin tuloa varten!

Hakusanat: maatyöt, patolevy, routasuojaus, EPS, Finnfoam, sisätäyttö, ulkotäyttö

Hyvät perustukset, mutta väärässä paikassa

Perustukset kuuluvat meillä talopaketin toimitussisältöön ja ne toteuttaa Perustava. Talopakettivalmistaja yritti ottaa meiltä lisähintaa perustuksista suunnitteluvaiheessa, koska myyjä ei ollut huomioinut kokonaishinnassa autotallin tukimuuria ja keskilinjalle anturaa. Onneksi toimitussisältöön oli kirjattu perustukset kokonaisuutena, joten asia ratkesi meidän hyväksi. Maanantaina kaupungin mittamiehet merkitsivät uudelleen talonpaikat sekä tontin rajat. Tiistaina Perustavan miehet valoivat jo anturan paikalleen sekä alkoivat laittamaan muotteja paikalleen sokkelin valua varten.

perustukset1

Keskilinjan vakautta tuova antura.

perustukset2

Etualalla tulevien terassipilareiden anturat sekä sokkelivalua varten asetettuja muotteja.

Hyvin ammattitaitoisilta miehiltä vaikuttivat, mikä oli hyvä, koska saimme kuulla tonttimme olevan haasteellisin projekti aikoihin. Sokkelimme nimittäin porrastaa monessa eri kerroksessa, siinä on monta eri kulmaa ja sokkelikorkeus on normaalia korkeampi. Keskiviikkona perustusmiehet laittoivat lisää muotteja ja raudoituksia paikalleen. Loppuviikosta tehtiin valu, joka sai viikonlopun aikaa kuivua.

perustukset3

Autokatoksen alueen muotit sekä sähköpääkeskuksemme.

perustukset4

Tuohon rakoon tulee valu.

perustukset5

Valettu sokkeli odottamassa kuivumista.

Viikonlopun jälkeen maanantaiksi oli suunniteltu muottien purku, mutta silloin perustusmiehet huomasivat perustavanlaatuisen virheen. Talomme etulinja oli vahingossa valettu muutamia senttejä liikaa tielle päin. Virhe on hyvin harvinainen ja valitettavasti se osui meidän kohdalle. Onneksi olimme tilanneet kaupungilta mittauksen talon paikoista, joten selvää oli ettei kyseessä ollut meidän virhe. Perustava myönsi rehellisesti inhimillisen mittausvirheensä ja alkoi heti korjaamaan virhettä. Väärässä kohdassa oleva perustus purettiin ja samana päivänä jo uusi sokkeli valettiin oikealle kohdalle. Meitä huolestutti tuleeko kahdessa osassa olevista perustuksista kestävät ja vakaat, mutta vastaava mestarimme rauhoitti mielemme. On kuulemma hyvin tavallista, että sokkeleita jatketaan ja vastaava mestarimme määräsi jatkoihin käytettäväksi tuplamäärän raudoituksia normaaliin jatkoon verrattuna.

Kaiken kaikkiaan iso kiitos Perustavalle, joka hoiti virheensä ammattimaisesti ja hoiti asian kuntoon nopeasti. He myös huolehtivat väärin valettujen sokkelipalasten poiskuljetuksen tontiltamme. Styroksiroskat jäivät kuitenkin meidän hävitettäväksi, mikä kuuluu tavallisesti rakentajan hoidettavaksi. En vain ollut osannut varautua niin isoihin jätekuormiin, joten seuraavana pitääkin selvittää rakennusjätteen noudot kaatopaikan kanssa. Sen lisäksi seuraavana isona projektina ovat sisä- ja ulkotäytöt. Niille jäi Perustavan virheen vuoksi normaalia vähemmän aikaa tehdä, koska korjausvalun pitää ehtiä kuivua. Aiemmin käyttämämme maatyötekijä ei ole enää seuraavalla viikolla käytettävissä, joten saattaa tulla taas kiire. Mutta sitähän tämä rakennustyöelämä tuntuu koko ajan olevan. =)

perustukset6

Valmiit perustukset. Perustavan urakkaan kuului valun lisäksi sisäeristeiden laitto.

Hakusanat: perustukset, maanvarainen laatta, sokkeli, sokkelin valu