Lupa myönnetty

Blogissa on ollut hetkisen hiljempaa, koska olemme jännittäneet rakennusluvan etenemistä ja yrittäneet edistää etenemistä kaikin mahdollisin keinoin. Saimme viime viikon torstaina tiedon, että lupamme on sähköisesti puollettu, mutta lupakuvat kaikkine mahdollisine liitteineen piti viedä perjantaiaamuun mennessä vielä ns. paperiseen käsittelyyn. Kaupunkimme haluaa tasapuolisuuden nimissä laittaa sähköisesti lupaa hakeneet käymään paperisen haun viralliset vaiheet läpi. =) Siinä tulikin hieman kiire, kun lyhyessä ajassa piti tulostaa ja allekirjoittaa liitteet sekä tilauttaa painotalosta lupakuvat 2 täytenä sarjana sekä 1 sarjana mittauslaitosta varten seläkkeillä varustettuna ja taitettuna. Jos emme olisi toimittaneet paperikuvia perjantaiaamuun mennessä, olisi luvan saanti siirtynyt taas yhdellä viikolla.

Vinkki! Jollei talopakettivalmistaja toimita teille virallisia paperisia lupakuvia tai ne eivät kiireisen aikataulun vuoksi ehdi tulla, kuvat voi tilata painotalosta. Meillä asia onnistui kätevästi sähköpostia lähettämällä ja tarvittaessa painotalo olisi voinut lähetin avulla jopa viedä lupakuvat rakennusvalvontaan.

Vinkki! Lupakuvat pitää varustaa seläkkeillä, joita saa kirjakaupoista. Lupakuvat pitää taittaa oikeanlaisesti. Sarjat sidotaan yhteen narulla, jota ainakin meidän kunnassa sai rakennusvalvonnasta. Alla kuva omasta sidontataidonnäytteestä.

Lupakuvat nidottuna

Kun rakennuslupa myönnetään, se ei ole heti lainvoimainen. Päätöksestä on 14 päivän mittainen valitusaika. Syynä tähän on se, että tämä on viimeinen hetki, jolloin esimerkiksi naapurit voivat rakennushankkeesta valittaa. Valitusaikana rakentamista ei saa aloittaa. Sallittua ovat ainoastaan vähäiset toimenpiteet, kuten risujen kerääminen ja paikkamerkintöjen laittaminen. Rakennustöitä on kuitenkin mahdollista aloittaa valitusaikana, jos hakee aloittamisoikeutta rakennusvalvonnasta. Suositeltavaa on hakea aloittamisoikeutta jo rakennusluvan yhteydessä, koska ainakin omassa kunnassamme käsittelymaksu on silloin pienempi. Me haimme aloittamisoikeutta, jotta emme joutuisi siirtämään elementtien ja perustusten tuloa enää enempää. Tällä hetkellä talotoimitus on viikolla 41 ja perustusten teko viikolla 38 eli kolme viikkoa alkuperäistä suunnitelmaa jäljessä.

Rakennusvalvonta päättää rakennusluvan yhteydessä minkäarvoinen takaus tai panttaus aloittamisoikeudelle vaaditaan. Mikäli valitusaikana rakennuslupa kumoutuu, rakentaja on velvollinen palauttamaan rakennuspaikan ja sen ympäristön sellaiseen kuntoon kuin se oli ennen rakentamisen aloittamista. Aloittamisoikeus on syytä perustella hyvin. Meillä perusteluina oli rakentaamisen aloittaminen ennen talven (=kosteiden aikojen ja pakkasten) tuloa. Lisäksi haimme aloittamisoikeutta pihasaunalle, jotta tila voi toimia rakentamisen aikana työntekijöiden taukotilana sekä rakennustarvikkeiden suojana.

Hakusanat: rakennuslupa, aloittamisoikeus, rakennusluvan lainvoimaisuus

Ei puollettu

Saimme viime tiistaina harmiksemme Lupapisteestä lausunnon, että rakennuslupaamme ei ole puollettu ja että suunnittelu on vielä kesken. Kävin tapaamassa rakennusvalvonnassa rakennuslupaa käsitellyttä virkamiestä ja sain kuulla, että piirtäjän pätemättömyyden vuoksi rakennuslupaa ei oltu hyväksytty. Tätähän olin jo aavistellut etukäteen, mutta oli silti suuri pettymys, että lupa ei mennytkään läpi.

Joten ei auttanut muuta kuin taas välittää pitkä lista korjauspyyntöjä eteenpäin ja aloittaa stressailu pääkuvien kanssa. 12 h ennen korjausten jättämisen deadlinea, mikä oli siis illalla vähän ennen nukkumaanmenoa, piirtäjä tunnusti ettei hän ole lukenut kaupunkimme pientalo-ohjetta, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet pääkuvissa vaadittavista asioista. Jouduin samalla myös kertomaan piirtäjälle mitä kaavamerkinnöissä etä -1=4 tarkoittaa. Siinä vaiheessa meinasi jo itku tulla. Piirtäjä sai lopulta taiteiltu asemakuvan kuntoon ja allekirjoitettua pääkuvat Lupapisteessä kello 22.40 jälkeen.

Nyt sitten uudestaan jännittämään miten käy huomenna, kun lupaa käsitellään toisen kerran. Jos lupa ei mene huomennakaan käsittelyssä läpi, joudumme siirtämään talopaketin toimitusta. Nytkin aikataulumme on jo hyvin tiivis. Pääkuvien myöhästymisen vuoksi maatöille on annettu aikaa ruhtinaalliset 1,5 viikkoa ennen perustuksien tuloa. Mutta perustusten suunnitelmiakaan ei ole tullut, joten hankala on maatöitä aloittaa pelkkien pääkuvien avulla.

Hakusanat: rakennuslupa, pääkuvat

Rakennuslupa käsittelyssä

Jätimme rakennusluvan torstaina ja ensi viikolla lupa otetaan käsittelyyn. Toivon, että käsittely sujuu hyvin, jotta aikataulumme onnistuu. Vähän jännittää oliko hakemuksessa kaikki tarvittava, koska Lupapisteen kautta liitteiksi oli mahdollista laittaa vaikka mitä liitteitä. Yritin parhaani mukaan liittää kaikki mahdolliset tiedot kiinteistörekisteriotteesta pintavaaitukseen.

Kävimme myös viemässä tontille kyltin, joka ilmoittaa rakentamisesta. Rakennuslupahakemusta ei oteta käsittelyyn, jos kyltti ei ole tontilla paikalla. Itse asiassa hakemukseen piti merkitä päivämäärä, josta lähtien kyltti on ollut tontilla. Siispä pikapikaa yömyöhään kävimme nikkaroimassa telineen kyltille, jotta saimme kyltin pystyyn tontille ja lupahakemuksessa mainitun päivän pitämään paikkaansa.

_20160806_115908

Hakusanat: rakennuslupa, rakentamisesta tiedottaminen

Rakennusluvan hakeminen

Uudisrakentamista varten tarvitaan rakennuslupa, jonka myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.Suosittelen ennen varsinaisen luvan hakemista pistäytymään rakennusvalvonnassa näyttämässä omia suunnitelmia pääsuunnittelijan kanssa. Siellä selviää ovatko omat suunnitelmat menossa oikeaan suuntaan ja saa hyviä neuvoja mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Lupahakemukseen tarvitaan kuvat pohjasta ja julkisivusta sekä asemapiirros. Näitä kuvia tulevat myöhemmin täydentämään rakennekuvat. Asemapiirroksessa on kuvattu tontti ylhäältäpäin ja siinä näytetään miten rakennukset ja pihan eri toiminnot sijoittuvat tontille. Kaupungeilla on yleensä ohjeistus siitä mitä tietoja asemapiirrokseen tulee merkitä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi maalämpökaivon sijainti ja tiedot siitä mitä tontille istutetaan. Lisäksi lupahakemukseen tarvitaan nykyään tarvitaan myös energiaselvitys, jonka saimme talopakettivalmistajan kautta. Jotta talopakettivalmistaja pystyy ko. kuvat ja selvitykset tuottamaan, lähetimme hankintasopimuksen teon jälkeen talopakettivalmistajalle tiedot talon pohjasta, pohjatutkimuksesta, kalusteista sekä kaupungin rakentamistapaohjeet,  rakentamisjärjestyksen yms. kaupungin rakentamiseen liittyvät ohjeet sekä kadun poikkileikkauskuvan, kaavan ja tonttijaon (kaupungilta saatava maksullinen dwg-tiedosto). Lisäksi tulevaa lvi-asemapiirrustuksen tekoa varten hankimme liittymiskohtalausunnon vesilaitokselta. Kesäaikaan on hyvä huomioida, että vesilaitos ja rakennusvalvonta voivat kesälomailla, mikä pitkittää asioiden selvittämistä. Tilaajan eli rakentajan kannattaa toimittaa kaikki mahdollinen tieto rakentamisohjeista talopakettivalmistajalle, koska se suojaa tilaajan asemaa. Tästä esimerkkinä on kuluttajariitalautakunnan ratkaisu(http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1378909488955.html)

Lupahakemuksen liitteeksi pitää laittaa naapurien kuuleminen. Kuulemisella tarkoitetaan sitä, että naapuri saa kuulla vireillä olevasta rakentamisesta ja hänellä on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Naapurien hyväksyntä tulee saada vierusnaapuritonttien (vastapäisten ja viereisten) omistajilta ja haltijoilta. Meillä niitä on viisi kappaletta.Kuulemisen voi hoitaa itse tai maksua vastaan rakennusviranomaisen kautta eli suositeltavaa on hoitaa asia itse. Kuulemiseen merkitään minkä version kuvista naapurit ovat nähneet, koska kuvat muuttuvat yleensä lupaprosessin aikana.

Rakennuslupaa voi perinteisen paperisen hakemisen lisäksi hakea useilla paikkakunnilla myös sähköisesti http://www.lupapiste.fi sivun kautta.  Lupapisteen etuina on esimerkiksi se, että tiedot kulkevat koko ajan mukana vaikkapa kännykässä ja tietoja on helppo täydentää. Parasta on se, että päätökset tulevat suoraan Lupapisteeseen, joten päätökset pääsee näkemään nopeasti.

Joku varmaan ihmettelee, että miksi meillä on vasta nyt lupaprosessi käynnistymässä, vaikka talotoimituksen on sovittu tulevan jo 7 viikon kuluttua. Syynä on ollut Lapplin hidas ja kankea piirrustusten toimitustyyli. Kuvien saamisessa kesti kaiken kaikkiaan 5,5 viikkoa. Kunkin muutoksen teossa kesti pitkään ennen kuin ne toteutuivat, eivätkä kaikki muutokset koskaan toteutuneet kerralla. Lapplin piirtäjät tekivät myös omia muutoksia, esimerkiksi pyytäessämme asemapiirrokseen maininnan pumppaamosta samalla asemapiirroksesta poistui merkintä pyykkien kuivatusalueesta.Kaikista näistä puutteista ja aikataulun viivästymiseen liittyvästä huolesta olemme useasti joutuneet muistuttamaan Lapplia sähköpostitse ja puhelimitse. Edelleen esimerkiksi asemapiirroksessa on puutteita, mutta tähän muistutteluprosessiin väsähtäneenä emme enää jaksa huomauttaa asiasta. Sen sijaan laitamme kuvat lupaprosessiin sellaisenaan ja jäämme odottamaan hetkeä, että kaupunki huomauttaa puutteista. Toivotaan vain, että kaupunki ehtii käsittelemään lupan nopeasti, jotta talon toimitus ei siirry talveen. Toivomme myös, että yhteistyö Lapplin kanssa sujuu jatkossa paremmin, eikä meidän tarvitse enää kohdata väsytystaktiikkaa heidän kohdallaan.

Hakusanat: rakennuslupa, lupakuvat, naapurien kuuleminen, rakennuslupa